سید محمدباقر ملکیان

دکتری فلسفه - خارج فقه و اصول
سوابق اجرایی: جانشين سردبير فصلنامه معارف عقلی
مرتبه علمی: استادیار

مهدی بابایی المشیری

دکتری فلسفه - خارج فقه و اصول
سوابق اجرایی: مسئول گروه اصطلاح‌نامه مرکز پژوهشی دائرة‌المعارف علوم عقلی اسلامی
مرتبه علمی: استادیار

علیرضا کرمانی

دکتری فلسفه - خارج فقه و اصول
سوابق اجرایی: قائم مقام گروه عرفان مؤسسه امام خینی(ره)، عضو شورای علمی گروه عرفان مؤسسه امام خمينی(ره)، مديرمسول نشريه حكمت عرفانی
مرتبه علمی: دانشیار

سید محمدرضا مدرسی

دکتری فلسفه - خارج فقه و اصول
سوابق اجرایی: نقد و بررسی اوليه مقالات فرهنگ‌نامه منطق مرکز پژوهشی دائرة‌المعارف علوم عقلی اسلامی
مرتبه علمی: استادیار

داود حسن زاده کریم آباد

دکتری مدرسی معارف - خارج فقه و اصول
سوابق اجرایی: عضو شورای علمی و دبير پژوهش گروه عرفان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره)
مرتبه علمی: استادیار

احمد محمدی ‎احمدآبادی

دکتری مدرسی معارف - خارج فقه و اصول
سوابق اجرایی:
مرتبه علمی: استادیار

محمد ایزدی تبار

سطح چهار کلام - خارج فقه و اصول
سوابق اجرایی: مدير گروه كتا‌‌ب‌شناسي و نمايه‌نويسي مركز پژوهشي دائرةالمعارف علوم عقلي اسلامي
مرتبه علمی: استادیار

محمد کریمی

درس خارج فقه و اصول
سوابق اجرایی: قائم مقام مرکز پژوهشی دائرة‌المعارف علوم عقلی اسلامی
مرتبه علمی:

اصغر نوروزی

دکتری تصوف و عرفان اسلامی - خارج فقه و اصول
سوابق اجرایی: مسؤل واحد اصطلاح‌نامه عرفان نظری و عملی مرکز پژوهشی دائرة المعارف علوم عقلي اسلامی
مرتبه علمی: استادیار

محمد نجفی

درس خارج فقه و اصول
سوابق اجرایی: عضو شوراي علمي معرفت‏‌شناسي و مسئول واحد معرفت‏‌شناسي مركز پژوهشی دائرة‏المعارف علوم عقلي اسلامی
مرتبه علمی:

احمد محمدی پیرو

دکتری فلسفه - خارج فقه و اصول
سوابق اجرایی: دبير آموزشي گروه فلسفه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خميني(ره)
مرتبه علمی: استادیار

محمدرضا محمدعلیزاده‌كوتیانی

دکتری مدرسی معارف ـ خارج فقه و اصول
سوابق اجرایی: مسئوليت علمي و اجرايي واحد چكيده و نمايه نويسي مرکز پژوهشی دايرة المعارف علوم عقلی اسلامی
مرتبه علمی: استادیار

صفحه‌ها